Gelecekteki İş
Ortağınızı Tanıyın

Çözüm odaklı süreçlerimiz ile sizlerin yakından çalışacağınız
iş ortaklarınız olmaktan mutluluk duyarız :)

Mobirise
Hakkımızda

Ülkemizde çeşitli sektörlerde bulunmuş ve bu sektörlerdeki becerileri ile sektörel yükselme gerçekleştiren ekibimizin bir çatı altında birleşip oluşturduğu Datacı.com kuruluşu, artık tüm sektörel bilgisini tek bir noktada bütünleştirerek tüm müşterilerine en optimal kazancı süreçlerine adapte ediyor.

Sektörlerin çeşitliliğinde bulunan sonsuzluğa rağmen bulunduğumuz çağın kabullerinden birisi olan teknoloji her sektörde artık önemli bir rol oynamaktadır.

Teknoloji ile süreçlerin daha hızlı ve daha ulaşılabilir olmasının kazançları ile birlikte teknolojinin imkanlarının hepsini kullanamayan bir çok sektörel iş platformu oluşmuştur.

Firmaların kendi bünyelerinde hali hazırda bulunan süreçlerine, sistemlerine, teknolojilerine ve veri akışlarına paralel olarak kurulan tüm yardımcı sistem çözümlemeleri ile firmalara daha teknolojik, daha optimal ve daha verimli bir gelişim süreci tanımlıyoruz.

Neden Biz

Veri akışlarının kişilerin ve kurumların geleceğini tayin ettiği, bilgi çağında yaşamaktayız. Ancak "veri" yalnız başına anlamlı bir bütünü ifade etmez. Verinin “bilgi” haline dönüşmesi, verinin işlenmesi ve elde edilen verinin karar vericiler için anlaşılır/anlamlı hale gelmesiyle gerçekleşir.

Günümüz teknolojileri ve gelişmekte olan teknolojiler ile birlikte her geçen gün artan, sesli, görüntülü, elektronik ve basılı dosyalar halinde devasa büyüklüklerde veri üretmekteyiz. Her gün yorumlamak zorunda olduğumuz yazışmalar, e-postalar, raporlar, dinlemek ve cevaplamak zorunda kaldığımız diyaloglar, telefonlar artan kurumsal çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Bütün bu faaliyetler sonucunda kurumlar, yoğun bir bilgive belge üretimi ile karşı karşıya kalmışlardır.

Bu bilgi bombardımanı altında işletmeler için en büyük sorun kendileri için doğru bilgiye zamanında ulaşmaktır. Bu noktada teknolojiyi bilgi yönetiminin bir parçası olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Bilgiyi etkin ve hızlı bir şekilde kullanmak için bilgi teknolojilerinin kullanılması zorunludur.

Veri ve bilgi, insan düşünce ve eyleminin bulunduğu her alanda gereklidir. İşletme yönetiminin her basamağında insan düşünce ve eyleminin yeri büyüktür. Yönetim basamaklarında görev ve sorumluluk yüklenen karar verici kişi ve organlar, karar sürecinde ya hazır olan veri ve bilgileri kullanırlar ya da gereksinim duydukları veri ve bilgileri belirli formatlarda bilgi işlem merkezinden isterler. Bilgi, kişisel ve örgütsel kararların temelini oluşturmanın yanı sıra, önemli bir ulusal kaynak, büyük bir politik ve ekonomik güçtür.

about

Verinin eldesini gerçekleştirmek ve elde edilen verinin işlenerek bilgi haline dönüştürülmesi insan dâhil tüm üretim faktörlerinin en verimli haliyle kullanılması demektir. İşletme yönetiminde bu duruma “Bilimsel Yönetim” yaklaşımı adı verilmektedir.

Verinin bilgi haline dönüştüğü bu süreç “Veri Bilimi” olarak adlandırılır. Veri biliminin temelini;
▶ Matematik ▶ İstatistik ▶ Bilişim Teknolojisi ▶ Yazılım Mühendisliği
Disiplinleri oluşturur.

Veriler bilgi haline dönüşürken bazı araçlara ihtiyaç duyar;

  • Veri Analiz Araçları: R, Python, Excel, SAS, RapidMiner,  Matlab vb.
  • Veri Barındırma Araçları: SQL, Hadoop, MySQL vb.
  • Veri Görselleştirme Araçları: PowerBI, Tableau, R, Python, JupyterNotebook vb…
  • Makine Öğrenmesi Araçları: Spark, Mahout, AWS, Azure vb.

Verinin bilgi haline dönüşmesi multi-disipliner uzmanlık dolayısıyla insan kaynağı ve araç kullanımı gerektirir ve elbette bu sürecin bir maliyeti vardır.

about

İşletmeler “Bilgi Yönetim Sistemleri” için, başlı başına özel uzmanlık ve birikim gerektiren bir ana faaliyet girişiminde bulunmak zorundadır. Devamlı istihdam edecekleri departmanları kurabilecek yetkinlikte insan kaynakları yöneticilerine, istenen sonuca ulaşmak için personel kaynaklarına ve ekibi hedeflerine ulaştıracak alanında uzman, yetkin yöneticilere ihtiyaç duyarlar. İşletmelerin, kurulan departmanların çalışma araçlarına, çalışma alanlarına ve bu ihtiyaçların yanı sıra personel maliyeti ve ödeneklerine, vergi ve yasal zorunluluklara, çalışan tatmini ve sair maliyetlere katlanması gerekmektedir. Kısacası, zaman, para, kaynak ve enerjinin ana faaliyet odağından sapması demektir. Üstelik projeler özelinde istihdam edilen insan kaynağının istenen sonuca ulaşması, çalışanın iş devamlılığıyla çoğu zaman ters orantılıdır. Bu durum işletme kaynaklarının israf edildiği ve potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremediği acı bir bilançodur.

about

Dataci.com sorunların farkındadır.

Dataci.com’un en büyük şirket sermayesi çözmüş olduğu sorunlardır. Karşılaştığımız sorunlar, biriktirdiğimiz çözümler çeşitli disiplinlerden bir araya gelmiş proje liderleriyle ihtiyacınıza yönelik çok boyutlu çözümler üretmemizi sağlar. Sektördeki ihtiyacın, işletmelerin teknolojik kalkınma sorunlarının ve çağı yakalamalarındaki engellerin neler olduğunu biliyoruz.

Dataci.com çözüm ortağınızdır.

Dataci.com, “Proje Yönetimi” bazlı çalışır. Ulusal ve küresel oyuncu olmak isteyen, iç ve dış kaynaklarını en verimli haliyle kullanmayı misyon edinmiş işletmelere “danışmanlık” verir. Sürecimiz, işletme tarafından atanmış proje yöneticilerini dinleyerek sorunlarını tanılamakla başlar. Operasyon ve süreç yöneticilerimiz teorik düzeyde teşhis edilen sorunları “teknik ekibe” aktarır. “Teknik ekip” işin gereksinimi ve imkanları doğrultusunda senaryolar üretir. Oluşturulan senaryolar dataci.com operasyon yöneticisine ve işletme tarafından atanmış proje yöneticilerine “tam şeffaflıkla” izah edilir. Onaylanan senaryo üzerine mühendislerimiz tarafından dataci.com bünyesinde “proje takımları” oluşturulur ve yönetilir. Proje takımları kurulduktan sonra “proje döngüsü ve takvimi” oluşturulur. Bütün süreç dirsek dirseğe çalışma esasıyla ajandaya bağlı kalarak yönetilir. İşletme proje yöneticisi, proje tamamlandığında onayını gerçekleştirir ve süreç tamamlanır.

Ekibimiz

Tecrübemiz

Bütünlük

Çeşitlilik

Net Kazanç

Memnuniyet

İşletme Süreciniz Bizimle Gelişiyor

Sizlere var olan sisteminizin en iyi performansta çalışması ve beraberinde bu süreçten edinebileceğiniz tüm süreçsel çeşitliliği kazandırıyoruz.

En Güncel Teknolojiler ile Sizlerleyiz

Gözlemleme ve Çözümleme süreçlerimizi her zaman en güncel teknoloji ile sizlere sunuyoruz.
Veri Madenciliği

Verilerin en optimize formatta bütünleştirilmesi ile sisteminizin bütünlüğünü barındırıyoruz.

Veri Analizi

Verilerden elde edilebilecek her türlü bilginin analizini gerçekleştirip sizlere sunuyoruz.

Veri Güvenliği

Verilerinizin tamamen sisteminiz içerisinden gözlemlenebilir olması için sistem ile paralel yapılar kuruyoruz.

Internet Of Things

Veri eldesinin ulaşabildiği her cihaz ve platformun bir bütün halinde merkez yönetiminde gözlemini sağlıyoruz.